DỊCH VỤ

“Mỗi dịch vụ là một trải nghiệm tuyệt vời”

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ Stata

VND 899K CHỈ TỪ
 • Kiểm định 3 phần mềm #1
 • Xử lý dữ liệu #2
 • Tư vấn miễn phí #3
VOUCHER 10%

Dịch vụ SPSS, Amos, SmartPLS

VND 999K CHỈ TỪ
 • Kiểm định 3 phần mềm #1
 • Xử lý dữ liệu #2
 • Tư vấn miễn phí #3
VOUCHER 10%

Dịch vụ hỗ trợ luận văn

VND 699K CHỈ TỪ
 • Chất lượng đảm bảo #1
 • Giá cả phù hợp #2
 • Bảo mật tuyệt đối #3
VOUCHER 10%

Dịch vụ R

VND 399K CHỈ TỪ
 • Kiểm định 3 phần mềm #1
 • Xử lý dữ liệu #2
 • Tư vấn miễn phí #3
VOUCHER 10%

Dịch vụ thu thập dữ liệu khảo sát

VND 299K CHỈ TỪ
 • Kiểm định 3 phần mềm #1
 • Xử lý dữ liệu #2
 • Tư vấn miễn phí #3
VOUCHER 10%

Khóa học phần mềm

VND 599K CHỈ TỪ
 • Kiểm định 3 phần mềm #1
 • Xử lý dữ liệu #2
 • Tư vấn miễn phí #3
VOUCHER 10%