Hiểu nhanh 5 phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến và đặc điểm chi tiết

Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?
Hãy đánh giá bài viết nhé!

Phương pháp nghiên cứla milanesa 2023 la milanesa 2023 custom stitched nfl jersey alberto guardiani outlet alberto guardiani scarpe outlet custom stitched nfl jersey saldi borse mandarina duck la milanesa borse saldi saldi borse mandarina duck alberto guardiani scarpe outlet dallas cowboys slippers mens harmont e blaine saldi 70 la milanesa borse saldi la milanesa borse nuova collezione 2023 portafoglio mandarina duck outletu khoa học là gì? Bạn đang làm nghiên cứu khoa học và thắc mắc về các phương pháp nghiên cứu phổ biến? Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu.

Có nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau. Một nghiên cứu khoa học có thể tích hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để chứng minh luận điểm và khai thác luận cứ cần thiết.  

Ở bài viết này, MOSL sẽ cùng bạn khám phá khái niệm và đặc điểm các phương pháp quan trọng và phổ biến trong nghiên cứu khoa học nhé!

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Phương pháp nghiên cứu khoa học là quy trình và phương thức được sử dụng để thu thập dữ liệu, phân tích và rút ra kết luận trong quá trình nghiên cứu khoa học. Phương pháp này đảm bảo tính khách quan và tính lặp lại, nhằm mục đích cho kết quả đạt được có độ tin cậy cao.

Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?
Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp cho người nghiên cứu một cách tiếp cận có hệ thống để thu thập và phân tích thông tin, từ đó tạo ra những kết quả mới và tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu. Bằng cách sử dụng các phương pháp và công cụ phù hợp, người nghiên cứu có thể đưa ra những kết luận và khám phá mới

2. Đặc điểm

Phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học có hai đặc điểm quan trọng:

 • Tính khoa học: Phương pháp nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở khoa học và tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc của phương pháp khoa học.
 • Nó đòi hỏi tính logic, tính toàn vẹn và khả năng kiểm chứng của quá trình nghiên cứu, từ việc thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích đến kết luận và diễn giải kết quả.
 • Tính khách quan: Phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự khách quan trong việc thu thập và xử lý dữ liệu.
 • Người nghiên cứu phải tránh tác động cá nhân và thiên vị trong quá trình nghiên cứu, đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của kết quả nghiên cứu.
Tính khoa học và tính khách quan trong phương pháp nghiên cứu.
Tính khoa học và tính khách quan trong phương pháp nghiên cứu.

Tóm lại, tính khoa học và tính khách quan là hai đặc điểm quan trọng của phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học. Chúng đảm bảo tính logic, đáng tin cậy và khách quan của quá trình nghiên cứu, từ đó đưa ra kết quả có giá trị và đáng tin cậy.

3. 5 phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất

Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều phương pháp được sử dụng. Dưới đây là năm phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất trong lĩnh vực này:

Các phương pháp nghiên cứu phổ biến.
Các phương pháp nghiên cứu phổ biến.

3.1. Phương pháp luận (Methodology)

Phương pháp luận là cách tiếp cận toàn bộ quá trình nghiên cứu. Nó bao gồm việc đề xuất một hệ thống các bước, quy trình và phương pháp để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu.

Phương pháp luận cung cấp khung nhìn tổng quan cho quá trình nghiên cứu và đảm bảo tính hợp lý và có cơ sở của nghiên cứu.

Ví dụ

 • Đề tài: “Tác động của chính sách tiền tệ đối với tỷ giá hối đoái và xuất khẩu trong nền kinh tế quốc gia.”
 • Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp luận để xây dựng một khung lý thuyết về tác động của chính sách tiền tệ đối với tỷ giá hối đoái và xuất khẩu. Sau đó, thu thập dữ liệu từ các nguồn tin cậy và áp dụng phân tích thống kê để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến số.
 • Phương pháp luận giúp đảm bảo tính logic và hợp lý của quá trình nghiên cứu.

3.2. Phương pháp thu thập số liệu (Data Collection Method)

Phương pháp này tập trung vào việc thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết cho nghiên cứu. Các phương pháp thu thập số liệu bao gồm các phương thức như câu hỏi điều tra, phỏng vấn, quan sát, kỹ thuật ghi âm, và khảo sát trực tuyến.

Mỗi phương thức có ưu điểm và hạn chế riêng, và người nghiên cứu phải chọn phương thức phù hợp với mục tiêu và bối cảnh nghiên cứu.

Ví dụ:

 • Đề tài: “Ưu đãi thuế và sự tăng trưởng kinh tế của các khu công nghiệp trong một nước.”
 • Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thu thập số liệu như khảo sát và phân tích dữ liệu thống kê từ các khu công nghiệp để xác định mức độ ảnh hưởng của ưu đãi thuế đối với tăng trưởng kinh tế. Các chỉ số kinh tế như GDP, doanh thu và số lượng việc làm có thể được thu thập và phân tích để đánh giá tác động của chính sách thuế.

3.3. Phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative Research Method)

Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào việc tìm hiểu và diễn giải các khía cạnh chất lượng và không đo lường được của hiện tượng nghiên cứu. Nó thường sử dụng các phương pháp như phỏng vấn sâu, phân tích nội dung, phân tích tương tác và lý thuyết cơ sở.

Ngoài ra, những thông tin này thường được thu thập thông qua phỏng vấn, quan sát trực tiếp hoặc thảo luận nhóm tập trung bằng các câu hỏi mở và thường được sử dụng trong các nhóm mẫu nhỏ trong quá trình thực hiện phương pháp nghiên cứu khoa học.

Phương pháp này giúp hiểu sâu hơn về cảm nhận, ý kiến, quan điểm và ngữ cảnh xã hội.

Ví dụ:

 • Đề tài: “Tác động của chiến lược tiếp thị trực tuyến đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.”
 • Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính như phỏng vấn sâu hoặc phân tích nội dung để tìm hiểu nhận thức, ý kiến và thái độ của người tiêu dùng đối với chiến lược tiếp thị trực tuyến. Phân tích các cuộc trò chuyện trực tuyến, bài đánh giá hoặc ý kiến trên các trang mạng xã hội.
 • Phương pháp này giúp hiểu rõ hơn về cảm nhận và tác động của chiến lược tiếp thị trực tuyến.
Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.
Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

3.4. Phương pháp nghiên cứu định lượng (Quantitative Research Method)

Phương pháp nghiên cứu định lượng tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu số liệu, chủ yếu dựa trên số liệu đo lường. Nó sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu để đưa ra những kết luận và phát hiện mẫu số học, tương quan và sự khác biệt. Phương pháp này đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của kết quả.

Ví dụ:

 • Đề tài: “Tương quan giữa giá cổ phiếu và chỉ số tài chính trong thị trường chứng khoán.”
 • Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng như phân tích hồi quy để xác định tương quan giữa giá cổ phiếu và các chỉ số tài chính như EPS (earnings per share), ROE (return on equity) và P/E ratio (price-to-earnings ratio). Dữ liệu thị trường chứng khoán và chỉ số tài chính có thể được thu thập từ các nguồn tin tức và cơ sở dữ liệu tài chính.
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng giúp xác định mức độ ảnh hưởng của các chỉ số tài chính đến giá cổ phiếu.

3.5. Phương pháp toán học (Mathematical Method)

Phương pháp toán học áp dụng các nguyên lý, công thức và phương pháp toán học để phân tích và giải quyết vấn đề nghiên cứu. Nó thường được sử dụng trong các lĩnh vực như vật lý, toán học, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến tính toán và mô hình hóa.

Phương pháp toán học cung cấp một khung lý thuyết và công cụ tính toán mạnh mẽ để hiểu và mô phỏng các quá trình phức tạp.

Ví dụ:

 • Đề tài: “Tối ưu hóa cấu trúc danh mục đầu tư cho một quỹ đầu tư tài chính.”
 • Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp toán học và mô hình hóa để tối ưu hóa cấu trúc danh mục đầu tư của một quỹ đầu tư tài chính. Lập trình tuyến tính, lập trình nguyên, hoặc các mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu có thể được áp dụng để đưa ra quyết định đầu tư tối ưu dựa trên các ràng buộc và mục tiêu của quỹ đầu tư.
 • Phương pháp toán học giúp tối ưu hóa hiệu suất và rủi ro của danh mục đầu tư.

Trên đây chỉ là một số phương pháp nghiên cứu phổ biến và còn rất nhiều phương pháp khác được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, tùy thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu.

Trong một bài nghiên cứu, có thể sử dụng 1 hay kết hợp nhiều phương pháp, đảm bảo cho bài nghiên cứu có một kết quả xác đáng, hợp lý và logic.

4. Ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học

Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:

 • Xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: Bằng cách lựa chọn phương pháp phù hợp, người nghiên cứu có thể xác định được câu hỏi nghiên cứu cần giải đáp và tập trung vào các khía cạnh quan trọng của đề tài.
 • Thu thập thông tin và dữ liệu: Giúp nghiên cứu xây dựng căn cứ thông tin đáng tin cậy và đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiên cứu.
 • Kiểm tra và phân tích dữ liệu: Bằng cách áp dụng phân tích thống kê, các mô hình toán học hoặc phương pháp khác, người nghiên cứu có thể tìm ra mối quan hệ, xu hướng hoặc kết quả quan trọng trong dữ liệu.
 • Kiểm định và đánh giá kết quả: Áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp thống kê, người nghiên cứu có thể đánh giá mức độ tin cậy và ý nghĩa của kết quả nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận và khuyến nghị hợp lý.

Tóm lại, sử dụng phương pháp nghiên cứu trong bài nghiên cứu khoa học cung cấp các công cụ và quy trình để thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và đánh giá tính chính xác của nghiên cứu, từ đó tạo ra tri thức mới và đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học.

Mong rằng một vài điều căn bản về Các phương pháp Nghiên cứu khoa học phổ biến trên sẽ giúp ích cho bạn. MOSL chúc bạn có những đề tài nghiên cứu thành công trong tương lai nhé!