5 nguyên tắc cơ bản để viết mục tiêu – mục đích nghiên cứu và khái niệm chi tiết

Mục tiêu Nghiên cứu khoa học là gì?
5/5 - (1 bình chọn)

Nguyên tắc để viếtrolley mandarina duck outlet la milanesa borse nuova collezione 2023 harmont & blaine donna outlet outlet mandarina duck online saldi borse mandarina duck la milanesa borse inverno 2022 zaino mandarina duck outlet alberto guardiani outlet harmont & blaine neonato outlet custom youth nfl jersey le gioie di gea custom stitched nfl jersey outlet mandarina duck online harmont & blaine outlet donna harmont & blaine camicie outlett mục tiêu nghiên cứu là gì? Bạn đang tìm hiểu về cách xác định mục tiêu và mục đích rõ ràng để có được một kết quả nghiên cứu chất lượng? Bạn chưa biết hoặc đang cần thêm thông tin về những bước quan trọng để viết một cách chính xác và phù hợp?

Nếu câu trả lời là “Có”, thì bạn đã đến đúng nơi! Trong bài viết này, MOSL sẽ giới thiệu cho bạn các bước chi tiết để viết mục tiêu – mục đích nghiên cứu khoa học, cũng như cách để bạn có thể viết theo một cách chuẩn nhất. Hãy cùng khám phá về khái niệm mục tiêu – mục đích, cách để viết mục tiêu – mục đích cho bài nghiên cứu khoa học sắp tới của bạn nhé!

1. Mục tiêu Nghiên cứu khoa học là gì và Phân loại

Mục tiêu nghiên cứu khoa học là kết quả hoặc thành tựu mà nhà nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu mong muốn đạt được sau quá trình nghiên cứu. Nó thường được xác định trước khi bắt đầu nghiên cứu và tạo nên hướng đi và phạm vi của nghiên cứu.

“Mục tiêu nghiên cứu khoa học là mốc chuẩn để người nghiên cứu xây dựng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp. Đây là nhiệm vụ trực tiếp của các hoạt động nghiên cứu hay nghiên cứu khoa học.”

(Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn, Cẩm nang nghiên cứu khoa học – Từ ý tưởng đến công bố , xuất bản 2020)

Mục tiêu giúp định hình phạm vi và nội dung của nghiên cứu, và nó thường liên quan đến việc giải quyết một vấn đề cụ thể, khám phá một hiện tượng, phát triển một sản phẩm hoặc công nghệ mới, hoặc đóng góp vào tri thức khoa học. Nó cũng giúp xác định ý nghĩa và giá trị của nghiên cứu trong lĩnh vực tương ứng.

Mục tiêu Nghiên cứu khoa học là gì?
Mục tiêu Nghiên cứu khoa học là gì?

Mục tiêu của một bài Nghiên cứu khoa học thường được chia ra thành 2 nhóm:

Mục tiêu tổng quátMục tiêu cụ thể
Định nghĩaGeneral objective: trong một nghiên cứu khoa học là mục tiêu chính mà nghiên cứu muốn đạt được. Đây là mục tiêu lớn, phản ánh mục đích tổng thể của nghiên cứu và hướng đi chung của nó. Mục tiêu tổng quát thường được xác định ở mức cao và liên quan đến nghiên cứu chung của lĩnh vực hoặc lĩnh vực cụ thể.Specific objectives: là những mục tiêu chi tiết, cụ thể hơn được xác định để đạt được mục tiêu tổng quát của nghiên cứu. Mục tiêu cụ thể tập trung vào các khía cạnh, vấn đề cụ thể mà nghiên cứu muốn giải quyết hoặc khám phá. Chúng thường liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể, phạm vi nghiên cứu, hoặc kết quả mong muốn.
Ví dụVí dụ về mục tiêu tổng quát trong nghiên cứu:
“Nghiên cứu và hiểu rõ tác động của biến A lên biến B trong một hệ thống sinh học cụ thể.”
Ví dụ về mục tiêu cụ thể trong nghiên cứu:
– Xác định tần suất xuất hiện của biến A trong một mẫu dữ liệu.
– Phân tích mối quan hệ giữa biến A và biến B bằng phương pháp thống kê.
– Đánh giá hiệu quả của phương pháp X trong việc giảm tác động của biến A đến biến B.

2. Mục đích nghiên cứu khoa học là gì?

Mục đích của nghiên cứu khoa học là những kết quả cụ thể và chi tiết hơn mà nghiên cứu mong muốn đạt được. Nó tập trung vào các kết quả, thành tựu hoặc ứng dụng cụ thể mà nghiên cứu hướng tới. Mục đích cụ thể giúp xác định phạm vi và nhiệm vụ của nghiên cứu, và nó liên quan đến việc xác định các biến số, phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu và kết quả mong đợi. Mục đích cụ thể giúp tạo ra sự rõ ràng và cụ thể cho nghiên cứu, và nó thường được xác định cùng với mục tiêu tổng quát.

“Mục đích nghiên cứu chính là kết quả, giải pháp mà người nghiên cứu hướng đến khi sử thực hiện nghiên cứu khoa học. Mục đích nghiên cứu có thể hiểu chính là ý nghĩa thực tiễn của một nghiên cứu khoa học.”

(Nguyễn Văn Tuấn (2020). Cẩm nang nghiên cứu khoa học – Từ ý tưởng đến công bố)
Mục đích nghiên cứu khoa học là gì?
Mục đích nghiên cứu khoa học là gì?

Nếu như mục tiêu xác định kết quả chung và hướng đi của nghiên cứu, thì mục đích sẽ cụ thể tập trung vào các kết quả, thành tựu hoặc ứng dụng cụ thể mà nghiên cứu hướng tới.

3. Cách để viết mục tiêu nghiên cứu theo tiêu chuẩn “SMART”

Một mục tiêu nghiên cứu chuẩn cho bài Nghiên cứu khoa học phải đảm bảo theo “SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Timely)

Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART
Cách xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART

Mục tiêu nghiên cứu đề tài khoa học cần đảm bảo 5 tiêu chuẩn:

 • S (Specific) : Cụ thể và rõ ràng.
 • M (Measurable) : Có thể đo lường được.
 • A (Achievable) : Khả thi.
 • R (Reasonable) : Hợp lý.
 • T (Timely) : Có thời gian quy định cụ thể.

1. Specific (Cụ thể)

Mục tiêu nghiên cứu cần được đặt một cách cụ thể và rõ ràng để xác định mục đích và phạm vi của nghiên cứu. Việc cung cấp thông tin chi tiết giúp tập trung vào vấn đề cần giải quyết và tránh sự mơ hồ.

Mục tiêu cụ thể định rõ “cái gì” đang được nghiên cứu và giới hạn phạm vi của nó, giúp nghiên cứu trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

 • Ví dụ không cụ thể: Nghiên cứu tác động của môi trường đến sức khỏe.
 • Ví dụ cụ thể: Nghiên cứu tác động của ô nhiễm không khí do khí thải xe cơ giới đến tỉ lệ mắc bệnh hô hấp ở khu vực thành phố A.

2. Measurable (Có thể đo lường được)

Mục tiêu nghiên cứu cần có khả năng đo lường hoặc định lượng để đánh giá mức độ đạt được. Điều này cho phép xác định và đo lường các chỉ số, dữ liệu hoặc biến số liên quan để kiểm tra sự thành công của nghiên cứu và thu được kết quả có thể định tính hoặc định lượng.

Mục tiêu có khả năng đo lường giúp nghiên cứu trở nên cụ thể và mang tính định lượng, từ đó tạo ra sự chính xác trong quá trình đánh giá.

 • Ví dụ: Đo lường tỉ lệ mắc bệnh hô hấp của các cư dân trong khu vực thành phố A qua việc thu thập dữ liệu y tế và so sánh với kết quả của một nhóm so sánh.

3. Achievable (Khả thi)

Mục tiêu nghiên cứu cần được đảm bảo khả thi và có thể đạt được trong tài nguyên, thời gian và khả năng của nhà nghiên cứu. Điều này đảm bảo rằng bài nghiên cứu có thể hoàn thành dựa trên khả năng và điều kiện hiện có.

Tính khả thi giúp đảm bảo sự thực tế và khả năng thực hiện của nghiên cứu, tránh được những mục tiêu không thực tế và không đáng tin cậy.

 • Ví dụ không khả thi: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến toàn bộ hành tinh.
 • Ví dụ khả thi: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất nông nghiệp trong khu vực nông nghiệp x của tỉnh B trong thời gian 5 năm.

4. Reasonable (Hợp lý)

Mục tiêu nghiên cứu cần phải hợp lý và có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu. Mục tiêu cần đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn và vấn đề cần giải quyết trong ngành hoặc cộng đồng nghiên cứu tương ứng.

Mục tiêu hợp lý phản ánh tính khả thi và ý nghĩa của nghiên cứu, đảm bảo rằng công việc nghiên cứu có giá trị và có khả năng ứng dụng thực tế.

 • Ví dụ không hợp lý: Nghiên cứu tác động của việc ăn trái cây lên sức khỏe khi đã có rất nhiều nghiên cứu trước đó về vấn đề này.
 • Ví dụ hợp lý: Nghiên cứu tác động của chế độ ăn trái cây hữu cơ so với trái cây không hữu cơ đến mức độ tiếp cận an toàn của các chất cấm trong trái cây.

5. Timely (Có thời gian quy định cụ thể)

Mục tiêu nghiên cứu cần có một khung thời gian cụ thể để hoàn thành. Điều này giúp định rõ thời hạn và hạn chế thời gian của nghiên cứu.

 • Ví dụ: Hoàn thành nghiên cứu về sức tăng của trái phiếu doanh nghiệp cụ thể trong 5 năm từ năm 2018 đến năm 2022.

Tuân thủ các tiêu chuẩn SMART sẽ giúp đảm bảo rằng mục tiêu nghiên cứu được xác định một cách cụ thể, đo lường được, khả thi, hợp lý và có thời gian quy định cụ thể, giúp tạo ra một kế hoạch nghiên cứu rõ ràng và có cấu trúc.

4. Ví dụ cụ thể

Vi du
Ví dụ.

Sau đây là 2 ví dụ cụ thể cho những đề tài nghiên cứu liên quan đến kinh tế, và cách mà MOSL xác định mục tiêu và mục đích cho đề tài nghiên cứu này:

Ví dụ 1: Đề tài nghiên cứu: “Tác động của chính sách thuế nhập khẩu đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước.”

Mục tiêu: Xác định tác động của chính sách thuế nhập khẩu đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước. Nhằm đánh giá hiệu quả của chính sách thuế nhập khẩu và xác định liệu chính sách này có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Mục đích:

 • Đánh giá tác động của chính sách thuế nhập khẩu lên giá cả và cạnh tranh của sản phẩm ô tô trong nước.
 • Phân tích sự thay đổi trong sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của các công ty ô tô trong nước sau khi áp dụng chính sách thuế nhập khẩu.
 • Định rõ tác động của chính sách thuế nhập khẩu đến việc tạo ra việc làm và phát triển kỹ thuật trong ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Ví dụ 2: Đề tài nghiên cứu: “Tác động của các yếu tố kinh tế đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.”

Mục tiêu: Xác định tác động của các yếu tố kinh tế đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Nhằm hiểu rõ hơn về các yếu tố kinh tế quan trọng và nhận thức của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư.

Mục đích:

 • Phân tích tác động của các yếu tố kinh tế như lãi suất, tỷ giá hối đoái, tình hình thị trường và biến động kinh tế chung đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
 • Đánh giá vai trò của các yếu tố kinh tế trong việc định hình chiến lược đầu tư và sự phân bổ vốn của doanh nghiệp.
 • Xác định nhận thức của doanh nghiệp về tác động của các yếu tố kinh tế và các biện pháp mà họ áp dụng để thích nghi và tối ưu hóa quyết định đầu tư.

Qua bài viết trên, MOSL tin chắc rằng bạn có thể phân biệt được khái niệm mục tiêu và mục đích nghiên cứu cũng như phân loại, nắm rõ 5 yếu tố quan trọng để viết được mục tiêu chuẩn chỉnh, và có thể rút ra cho mình một vài kinh nghiệm sau khi xem những ví dụ về các đề tài nghiên cứu.

Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. MOSL xin chúc các bạn một tuần học tập và làm việc hiệu quả!

Facebook
LinkedIn
Twitter
Tumblr
Pinterest

BÀI VIẾT XEM NHIỀU CÙNG CHỦ ĐỀ

Hoàng Anh

Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *